T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

6

Topluluklar

12

TOPLAM

19