T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

7

Topluluklar

14

TOPLAM

21