T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

4

Topluluklar

12

TOPLAM

17