T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

1

Topluluklar

12

TOPLAM

14