T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ağustos

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

0

Korolar

15

Topluluklar

11

TOPLAM

26