T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eylül

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

0

Korolar

6

Topluluklar

14

TOPLAM

20