T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekim

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

0

Korolar

4

Topluluklar

20

TOPLAM

24