T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kasım

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

0

Korolar

7

Topluluklar

12

TOPLAM

19