T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

4

Topluluklar

6

TOPLAM

11