T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

1

Topluluklar

5

TOPLAM

6