T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

42

Ege Bölgesi Toplamı

13

Akdeniz Bölgesi Toplamı

23

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

42

Karadeniz Bölgesi Toplamı

3

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

4

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

3

TOPLAM

130