T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

36 

Ege Bölgesi Toplamı

18

Akdeniz Bölgesi Toplamı

21

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

55 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

6

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

5 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

4 

TOPLAM

145