T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

67 

Ege Bölgesi Toplamı

22 

Akdeniz Bölgesi Toplamı

24

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

91 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

8

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

8 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

6 

TOPLAM

226