T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

63 

Ege Bölgesi Toplamı

23 

Akdeniz Bölgesi Toplamı

30 

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

63 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

18

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

8 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

10

TOPLAM

215