T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

62 

Ege Bölgesi Toplamı

36 

Akdeniz Bölgesi Toplamı

30 

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

65 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

21

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

5

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

11

TOPLAM

230