T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

28 

Ege Bölgesi Toplamı

Akdeniz Bölgesi Toplamı

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

39 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

10

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

4

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

2

TOPLAM

96