T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

12 

Ege Bölgesi Toplamı

Akdeniz Bölgesi Toplamı

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

19 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

14

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

2

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

0

TOPLAM

57