T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ağustos

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

18

Ege Bölgesi Toplamı

33

Akdeniz Bölgesi Toplamı

1

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

23 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

1

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

3

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

3

TOPLAM

82