T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eylül

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

39

Ege Bölgesi Toplamı

27

Akdeniz Bölgesi Toplamı

7

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

43 

Karadeniz Bölgesi Toplamı

6

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

2

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

4

TOPLAM

128