T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekim

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

43

Ege Bölgesi Toplamı

16

Akdeniz Bölgesi Toplamı

10

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

41

Karadeniz Bölgesi Toplamı

2

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

4

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

1

TOPLAM

117