T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kasım

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

52

Ege Bölgesi Toplamı

24

Akdeniz Bölgesi Toplamı

14

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

47

Karadeniz Bölgesi Toplamı

3

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

5

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

6

TOPLAM

151