T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi Toplamı

56

Ege Bölgesi Toplamı

27

Akdeniz Bölgesi Toplamı

19

İç Anadolu Bölgesi Toplamı

73

Karadeniz Bölgesi Toplamı

9

Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

1

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Toplamı

3

TOPLAM

188