T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

54

Ege Bölgesi

17

Akdeniz Bölgesi

22

İç Anadolu Bölgesi

63

Karadeniz Bölgesi

3

Doğu Anadolu Bölgesi

2

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

8

TOPLAM

169