T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

62

Ege Bölgesi

23

Akdeniz Bölgesi

14

İç Anadolu Bölgesi

78

Karadeniz Bölgesi

7

Doğu Anadolu Bölgesi

5

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

13

TOPLAM

202