GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanat Kurumları Ödenek Talep Formu ve Örnekler

Genel Müdürlük Makamının 13 Şubat 2007 tarih ve 23492 sayılı yazısı (EK 1) gereğince Genel Müdürlüğümüze bağlı Sanat Kurumlarımızın ödenek taleplerini, Analitik Bütçe Sınıflandırması, 4.Düzey Gider Kodlamasına uygun olarak göndermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan form EK 2'de yer almaktadır. EK 2 formu doldurulduktan sonra resmi yazı ek'inde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Sözkonusu formun doldurulması ile ilgili örnekler EK 3 ve EK 4'de yer almaktadır. EK 4'ün sonundaki formun doldurulması ile ilgili önemli açıklamaların öncelikle okunması gerekmektedir.

 

 

EK 1 : Resmi Yazı

 

EK 2 : Ödenek Talep Formu

 

EK 3 : Ödenek Talep Örneği 1

 

EK 4 : Ödenek Talep Örneği 2

 

 

Bilgi İçin : 0312 384 42 00 / 130