GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazakistan-Astana Atatürk Anıtı Yarışma Duyurusu

Astana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e Dikilecek Anıtın En Başarılı Tasarısı Yarışmasının Kuralları

Astana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e dikilecek anıtın en başarılı tasarısı için ulusal açık yarışmayı Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı düzenleyecektir.

Yarışmanın amacı tarihi şahsiyetin görkemli ve anıtsal tam suretini ortaya koyabilecek tasarıyı tespit etmektir.

Yarışmaya katılacak tasarıların idealine uygun, mimari ve sanatsal bakımdan yüksek seviyede etkili olması gerekmektedir.

1.Yarışma Programı

Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anıtının tasarısını seçme kuralları:

Sanatsal bakımdan son derece etkili, estetik açıdan anlamlı, zengin içerikli, görkemli uyum içerisinde ve özel yapıda olması;

Anıt uzaktan çekici olması ve yerel manzaranın ana kompozisyona dönüşmesi gerekmektedir.

2.Yarışma tasarı teliflerinin içeriği ve sunulacak malzemelerin işlemlerinin yapılması için aranan şartlar

2.Yarışma malzemeleri içerisinde sunulacak belgeler:

1.Yerleştirme krokisi, şeması (ölçek: en azından 1:100)

2. Ana plan (ölçek: en azından 1:500)

3. Maket (ölçek: en azından 1:50)

4. Anıtın cepheleri ve ana model (ölçek: 1 :20 60 x 80 cm'lik planşet üzerinde

5. Model eskizi (eser sahibinin isteği üzerine yapılır).

6. Anıtın sanatsal yönü, yerleşim düzenlemeleri ve ana fikrini açıklayan Times New Roman, 14 punto, 1 satır aralığı ile 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış 2 nüsha açıklama metni

Tüm grafik çalışmalar 60 x 80 cm'lik planşette teslim edilecektir. Maketin ve heykelin rengi, tekniği, malzemesi gibi tüm grafiksel düzenlemeler eser sahibinin isteği üzerine yapılır.

3. Yarışma şartları

3. Yarışmaya tek veya kolektif katılımcılar davet edilir.

4. Yarışmaya katılımcıların sureti tam açıklayabilmeleri için Mustafa Kemal Atatürk'ün özgeçmişini öğrenmeleri, anıtın yerleşim hacmi ve fiziki ölçülerin uygunluğunu tespit etmeleri için de anıtın dikileceği yerİ görmeleri gerekmektedir.

Anıt Astana'da Taşenov Sokağı üzerindeki parkta 8 No 'lu evin bulunduğu semtle dikilecektir.

5. Anıt bronzdan yapılacak.

6. Yarışmanın bağımsız jüri üyeleri Kültür Ve Enformasyon Bakanı talimatı ile onaylanacaktır.

7. Katılımcılar belgelerini Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi'ne 2 Haziran 2008 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

8. Yarışmaya katılacak tasarılar altı rakamlı şifre ile sunulur. Şifre tüm belgelerin ve zarfın sağ üst köşesine yazılır (yükseklik 1 cm). Tasarıya ek olarak bir zarf içerisinde tasan sahibinin adı, soyadı ve adresi gibi kimlik bilgileri de sunulmalıdır.

Yarışma şartlarına uygun olmayan tasarılar yarışmaya alınmayacak ve jüri tarafından değerlendirilmeyecektir.

9. Program ve yarışma şartları "hakkındaki ek bilgiler aşağıdaki adresten alınabilir: 010000 Astana ili, Esil nehri Sol Yaka, Bakanlıklar, K.C. Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi, 15. giriş, 508 nolu oda, tel/fax 7172-740430, e-mail: madeni_mura@mail.ru