GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007-2008 Sanat Sezonu Müzik ve Sahne Sanatları Faaliyetleri Soru Kağıdı Açıklamaları

Soru Kağıdını indirmek için tıklayınız...

Önemli Not:

1. Soru kağıdındaki her satırda ayrı bir faaliyete ilişkin bilgiler kaydedilecektir. Aynı sanatsal faaliyet aynı yıl içerisinde birden fazla gerçekleştirilmiş ise, her faaliyet

BÖLÜM 1: 2007-2008 DÖNEMİ PERİYODİK MÜZİK FAALİYETLERİ SORU KAĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Periyodik müzik faaliyetinin açık adı: Faaliyetin adı tam olarak yazılacaktır. Örneğin; "Bahar Konseri” , “Adnan Saygun’u Anma Konseri” gibi.

2. Faaliyet tarihi: Faaliyetin gerçekleştirildiği tarih; gün, ay, yıl olarak yazılacaktır.

3. Periyodik faaliyetin yapıldığı yer, il adı: Faaliyetin yapıldığı il adı yazılacaktır.

4. Periyodik faaliyetin yapıldığı yer, ilçe adı: Faaliyetin yapıldığı ilçe adı yazılacaktır.

5. Faaliyete katılan toplam sanatçı sayısını yazınız: Gerçekleştirilen faaliyete kaç sanatçının katıldığı yazılacaktır.

6. Faaliyetin yapıldığı salon kapasitesini yazınız: Faaliyetin gerçekleştirildiği salonun toplam kapasitesi yazılacaktır.

7. Toplam satılan bilet sayısını yazınız: İlgili faaliyete katılım için satılan toplam bilet sayısı yazılacaktır.

8. Dağıtılan davetiye sayısını yazınız: İlgili faaliyet için dağıtılan davetiye sayısı yazılacaktır.

9. Faaliyetin toplam izleyici sayısını yazınız: Faaliyete katılan toplam izleyici sayısı yazılacaktır.

10. Toplam bilet girdisini yazınız. (DÖSİMM): Faaliyet dolayısıyla bilet satışından elde edilerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermeye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne aktarılan toplam hasılat yazılacaktır.

BÖLÜM 2: 2007-2008 DÖNEMİ TURNE FAALİYETLERİ SORU KAĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu bölümde, sanat kurumlarının turne faaliyetleri yazılacaktır. Turne; sanat kurumlarının tamamına yakın üyeleriyle
katıldıkları il dışındaki sanatsal etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Sanat kurumlarının sınırlı sayıda üye ile il dışında
katıldıkları sanatsal etkinlikler turne kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu tür etkinlikler diğer müzik faaliyetleri
kapsamında olup, “Diğer Müzik Faaliyetleri Araştırma Soru Kağıdı” na yazılacaktır.

1. Turnenin açık adı: Turnenin adı tam olarak yazılacaktır. . Örneğin; "Gap Turnesi” , “Uygarlıklar Beşiği Anadolu Turnesi”,”Almanya Bremen Turnesi” vb. Turne festival kapsamında gerçekleştiriliyorsa festival adı açık bir şekilde yazılacaktır. Örneğin; “Aspendos Müzik Festivali”, “ABD Türk Yürüyüşü Festivali” vb.

2. Turnenin ortak gerçekleştirildiği kurum / kuruluş, vakıf, dernek v.b. kodu : Turnenin hangi kurum ile ortaklaşa gerçekleştirildiği yazılacaktır.Örneğin turne bir belediyenin daveti üzerine gerçekleştiriliyorsa ilk kutucuğa (4) rakamı kodlanacaktır.Birden fazla kurumun birlikte organize ettikleri bir etkinlik için turne yapılıyorsa, kutulara sırayla ilgili kurumların kodu yazılacaktır. Örneğin belediye ve bir sivil toplum örgütünün birlikte organize ettikleri bir etkinlik için turneye çıkılıyorsa ilk kutucuğa (4), ikinci kutucuğa (6) rakamı kodlanacaktır. Eğer turne herhangi bir kurum ile ortaklaşa düzenlenmiyorsa bu bölüm boş bırakılacaktır.

3. Turnenin yapıldığı yer, il adı: Faaliyetin yapıldığı il adı yazılacaktır.

4. Turnenin yapıldığı yer, ilçe adı: Faaliyetin yapıldığı ilçe adı yazılacaktır.
(Aynı turne eğer birden fazla ülkede veya il/ilçede gerçekleştiriliyorsa her biri için ayrı bir satır doldurulacaktır.)

5. Turnenin yapıldığı ülke adı: Turnenin hangi ülkede yapıldığı yazılacaktır. (Soru 9'da “Yurtdışı” seçeneğini işaretleyenler cevap verecektir.)

6. Turnenin başlama tarihi: Turnenin hangi tarihte başladığı gün/ay/yıl olarak yazılacaktır.

7. Süresi (gün): Turnenin kaç gün sürdüğü yazılacaktır.

8. Turne festival kapsamında mı gerçekleştirilmiştir? Etkinlik festival kapsamında gerçekleştiriliyorsa kutucuğa (1) kodu, festival kapsamında gerçekleştirilmiyorsa kutucuğa (2) kodu yazılacaktır.

9. Turnenin niteliği: Turne “yurtiçi” nitelikte ise (1), “yurtdışı” nitelikte ise (2) kodu kutucuğa yazılacaktır.

10. Turneye katılan toplam sanatçı sayısını yazınız: Turneye kaç sanatçının katıldığı yazılacaktır.

11. Faaliyetin tahmini izleyici sayısını yazınız: Faaliyetin izleyici sayısı bu bölüme yazılacaktır.

12. Turnenin gerçekleştirilmesi için Bakanlığınız tarafından yapılan harcama toplamını yazınız : Turneye çıkan sanat kurumu için Bakanlık tarafından yapılan tüm harcamalar YTL olarak yazılacaktır, yapılan harcamalar yabancı para birimi cinsinden ise, YTL çevrilerek yazılacaktır.

BÖLÜM 3: 2007-2008 DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİ FAALİYETLERİ SORU KAĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu bölümde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12.01.2004 tarihinde imzalanan
Protokol çerçevesinde düzenlenen sanatsal eğitim faaliyetleri doldurulacaktır.

1. Müzik eğitimi faaliyetinin açık adı : Örneğin, “Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Eğitim Konseri” , “Kurtuluş Lisesi Eğitim Gösterisi” vb.

2. Faaliyet tarihi: Faaliyetin gerçekleştirildiği tarih; gün ay yıl olarak yazılacaktır.

3. Eğitim faaliyetinin yapıldığı yer, il adı: Faaliyetin yapıldığı il adı yazılacaktır.

4. Eğitim faaliyetinin yapıldığı yer, ilçe adı: Faaliyetin yapıldığı ilçe adı yazılacaktır.

5. Faaliyete katılan toplam sanatçı sayısını yazınız: Gerçekleştirilen faaliyete kaç sanatçının katıldığı yazılacaktır.

6. Eğitim faaliyetinden yararlanan öğrenci sayısını yazınız: Eğitim faaliyetine katılan öğrenci sayısı yazılacaktır.

BÖLÜM 4: 2007-2008 DÖNEMİ DİĞER MÜZİK FAALİYETLERİ SORU KAĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu bölümde sanat kurumlarının periyodik, turne ve eğitim faaliyetleri dışındaki etkinlikleri doldurulacaktır.

1. Diğer müzik faaliyetinin açık adı: Faaliyetin adı tam olarak yazılacaktır. Örneğin “TED Vakfı Ankara Koleji Konseri”.

2. Faaliyetin ortak gerçekleştirildiği kurum / kuruluş, vakıf, dernek v.b. kodu: Faaliyetin hangi kurum ile ortaklaşa gerçekleştirildi ise kodu yazılacaktır. Faaliyet bir belediyenin daveti üzerine gerçekleştiriliyorsa ilk kutucuğa (4) rakamı kodlanacaktır. Birden fazla kurumun birlikte organize ettikleri bir etkinlik için, kutulara sırayla ilgili kurumların kodu yazılacaktır. Örneğin, belediye ve sivil toplum örgütünün birlikte organize ettikleri bir etkinlik için ilk kutucuğa (4), ikinci kutucuğa (6) rakamı kodlanacaktır. Eğer faaliyet herhangi bir kurum ile ortaklaşa düzenlenmiyorsa bu bölüm boş bırakılacaktır.

3. Faaliyet tarihi: Faaliyetin gerçekleştirildiği tarih; gün, ay, yıl olarak yazılacaktır.

4. Diğer müzik faaliyetinin yapıldığı yer, il adı: Faaliyetin yapıldığı il adı yazılacaktır.

5. Diğer müzik faaliyetinin yapıldığı yer, ilçe adı: Faaliyetin yapıldığı ilçe adı yazılacaktır.

6. Faaliyete katılan toplam sanatçı sayısını yazınız: Gerçekleştirilen faaliyete kaç sanatçının katıldığı yazılacaktır.

7. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için Bakanlığınız tarafından yapılan harcama toplamını yazınız: Faaliyetin gerçekleşmesinde sanat kurumu için Bakanlık tarafından yapılan tüm harcamalar YTL olarak yazılacaktır.