GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stajyer Sanatçı Sınav Duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul, İzmir, Antalya Devlet Senfoni Orkestraları’na belirtilen branş ve sayıda  Stajyer Sanatçı alınacaktır.

 

BİRİMİ

BRANŞI

ALINACAK STAJYER

SANATÇI SAYISI

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

Korno

2

Trombon

2

Trompet

2

Vurmalı Çalgılar – Timpani

1

Tuba

1

Klarinet

1

Çello

1

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

Keman

1

Viyola

1

Viyolonsel

1

Kontrabas

2

Flüt

1

Korno

1

Vurmalı Çalgılar

1

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

Keman

1

Trompet

2

Viyolonsel

2

Kontrabas

1

TOPLAM

24

 

A- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,

b)  Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmaları,

c)  Sınav tarihi itibarıyla ( 18) yaşını bitirmiş olmaları,

d) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği’nin 92 ve 94 üncü maddelerinde belirtilen eserleri icra etmeleri gerekmektedir.

 

 

B-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ  :

 

Başvuru formları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Roma Meydanı Hipodrom Cad. Hipodrom/ANKARA  Sınav açılacak Orkestra Müdürlükleri veya Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir.

 

Adaylar, başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte sınavın Resmi Gazete’de yayımından itibaren son başvuru tarihi olan  26 Eylül 2008 tarihi mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde kurulan Sınav Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Posta ile yapılacak başvururlar işleme alınmayacaktır.

 

Adaylar, birden fazla sanat kurumu sınavına başvuruda bulunabilir. Seçmiş oldukları branşlar  için ayrı ayrı başvuru formu vermiş olmak kaydıyla sınava girebileceklerdir. 

 

Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sınav yapılacak Orkestra Müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Adaylar fotoğraflı Sınava Giriş belgelerini başvuru sırasında başvuru merkezlerinden  imza karşılığı  teslim alacaklardır.

 

C-İSTENİLEN BELGELER

 

-Bitirdiği okulu veya okulları gösterir öğrenim belgesinin noter tasdikli örneği.

-Nüfus cüzdanın noter tasdikli örneği

-Üç adet fotoğraf 4,5x6 cm (son altı ay içinde çekilmiş olmak.)

-Adayın kendi el yazısı ile yazılmış en çok iki sayfalık öz geçmişi  ve sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar  Adet)

-Adayların askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği atama işlemleri   aşamasında istenecektir.

-Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı (Son iki ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

 

D-ÖZEL KOŞULLAR:

 

1-Adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.

 

E-SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ :

 

SINAV YERİ

TARİH

SAAT

1-İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

(İsmet İnönü Sanat Merkezi Fuar içi  Alsancak- İZMİR)

10-12 Ekim 2008

09.30

2-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

Hacı Hesna Hatun Mah. Paşalimanı Cd.

Eski Tekel Binası No:66   Paşalimanı-Üsküdar /İSTANBUL  

02-06 Kasım 2008

10.00

3-Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

(Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Dumlupınar Bulvarı Kampüs - ANTALYA )

10-16 Kasım 2008

10.00

 

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası  sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir. 

 

F-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr. internet adresinden ilan edilebileceği gibi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sınav yapılacak Orkestra Müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile de duyurulacak olup, kazanan asil ve yedek stajyer sanatçı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

 

Bu şartnamede yer almayan hususlarda “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

İlanen duyurulur.