GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Tiyatrolara Yardım (Önemli Duyuru)


ÖZEL TİYATROLAR İÇİN BAŞVURULAR

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımızdan maddi destek almak isteyen özel tiyatroların 2008-2009 sanat sezonuna ilişkin başvuruları 15 Ağustos 2008 tarihinde sona ermişti.

Ancak, 26.09.2008 tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği çerçevesinde bu sürenin “Bakanlıkça 2 aya kadar uzatılabileceği” hükme bağlandığından, başvuru yapamamış olan özel tiyatroların mağduriyetlerinin giderilmesi; ayrıca bu kapsamdaki yardımlardan yararlanmak üzere daha fazla özel tiyatronun başvuru yapmasının sağlanması amacıyla, özel tiyatroların 2008-2009 sanat sezonu için yapacakları başvurular 10 Ekim 2008 tarihine kadar kabul edilecektir.

 

* (10 Ekim 2008 tarihinde başvurular saat 17:00’a kadar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce (Roma Meydanı, Hipodrom Cad. 06630 Hipodrom/ANKARA) kabul edilecektir.)
 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
 

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi.(Örnek a )

 

b) Başvuruyu yapan özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş sözleşmesi veya senedinin onaylı örneği, yerel yönetimlerde kurumun adı, gerçek kişilerde nüfus cüzdanının onaylı örneği.
 

- Profesyonel kategoride başvuru yapan özel tiyatrolar için şirket kuruluş sözleşmesinin veya şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ile Ticaret Odasından alınan yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı veya onaylı örneği


- Amatör veya Geleneksel kategoride başvuru yapan özel tiyatrolar için tiyatro yetkilisinin nüfus cüzdanının onaylı örneği

- Dernek statüsünde çalışan özel tiyatrolar için Dernek Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği
 

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih/tarihlerini, tahmini maliyet tablosu ve benzeri bilgileri içeren ayrıntılı rapor(Örnek c)

 

ç) Proje etkinliği için davet edilen yerli ve yabancı kişi ve toplulukların isim listesi.(Örnek ç)

 

d) Çocuk projeleri için uygulanacak projenin metni başvuru belgelerine eklenir.