GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

69.Devlet Resim ve Heykel Yarışması Şartnamesi

RESİM YARIŞMASI,

HEYKEL YARIŞMASI,

ÖZGÜNBASKI YARIŞMASI

SERAMİK YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

 

AMAÇ

♦Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “69. Devlet Resim ve Heykel Yarışması” kapsamında;

“Resim Yarışması”

“Heykel Yarışması”

“Seramik Yarışması”

“Özgünbaskı Yarışması” düzenlenmiştir.

 

♦Yarışmanın amacı; Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçılarımızın verimini artırmaktır.

 

 

KONU

♦Serbesttir.

 

 

KATILIM

♦Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle katılabilir.

 

♦Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

 

♦Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar,kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.

 

♦Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 200 cm’den fazla olamaz.

 

♦Eserler, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.

 

♦Ekteki Form-2 doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.

 

♦Form-1 ise eksiksiz olarak doldurulup; üzerinde “………..……………Yarışması 2008” rumuzu, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konularak, eserle birlikte; toplama merkezlerine 10-21 Kasım 2008 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, makbuz karşılığında elden teslim edilecektir.

 

♦Sanatçısı tarafından kurulması gereken eserler, aşağıda belirtilen seçici kurul toplantı tarihlerinden 2 gün önce toplama merkezleri ile iletişim sağlanarak sanatçısı tarafından kurulmalıdır. (Demonte eserlerin Bakanlık ilgililerince kurulabilmesi için eserlerin anlaşılabilir bir fotoğrafı ya da projesi eklenecektir. Aksi halde Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluk yüklenemez.)

 

 

TOPLAMA MERKEZLERİ

Ankara’da, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü,

Opera-ANKARA

Tel: 310 20 94- 311 82 64

 

İstanbul’da, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü,

İstiklal Caddesi, Emek Pasajı, SESAM Binası

No: 56 Kat: 1 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: 0212 243 30 53

 

İzmir’de, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü,

Mithatpaşa Cad. No:94 Konak –İZMİR

Tel: 0232 441 41 92

 

 

SEÇİCİ KURUL

♦69.Devlet Resim ve Heykel Yarışması kapsamında düzenlenen;

 

“Resim Yarışması, Heykel Yarışması, Seramik Yarışması, Özgünbaskı Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

 

­ Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

- Prof.Dr. Atilla ATAR (Sanatçı)                                           

- Doç. Dr. Turhan ÇETİN (Sanatçı)                                   

- Ferhan TAYLAN ERDER (Sanatçı)                                

- Prof. Yaşar Sami GÖKGÖZ (Sanatçı)

- Prof. Nedret SEKBAN (Sanatçı)                                        

- Prof.Dr. Sema Ilgaz TEMEL (Sanatçı )

- Prof.Dr.Tansel TÜRKDOĞAN (Sanatçı)                          

- Doç.Dr. Halil YOLERİ (Sanatçı)                                     

                                                                                                                                 

♦Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

 

♦Seçici Kurul toplantısı için en az yedi üyenin katılımı gereklidir.

 

♦Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

 

 

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul;

 

-25  Kasım 2008 Salı günü İzmir’de

 

-27 Kasım 2008 Perşembe günü İstanbul’da toplanarak bu toplama merkezlerine verilen eserlerin birinci elemesini yapar,

 

-02 Aralık 2008 Salı günü ise Ankara’da toplanarak bu toplama merkezlerine verilen eserlerin birinci elemesini yapar. Aynı gün yapılacak ikinci elemede, bütün toplama merkezlerinde birinci elemeyi geçen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur.

 

-Sergilemeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.

 

 

ÖDÜLLER

♦69.Devlet Resim ve Heykel Yarışması kapsamında düzenlenen “Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Özgünbaskı Yarışması” ve “Seramik Yarışması”nda dağıtılacak ödüller;

            - Her yarışma için ayrı ayrı olmak üzere;

            - Başarı ödülü (3 adet) 7.500.-YTL.+Başarı Belgesi

 

♦Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

 

♦Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

 

 

SERGİLEME

♦69.Devlet Resim Heykel Yarışması, 2008 yılının Aralık  ayında Ankara’da açılacaktır.

 

 

ESERLERİN İADESİ

♦Sergiye giremeyen eserlerin iadeleri, teslim edildikleri toplama merkezindeki Seçici Kurul toplantısından bir gün sonra yapılacaktır.

 

♦Sergilemeye ve ödüle değer bulunan eserlerin iadeleri ise, sergi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, toplama merkezlerince duyurulacaktır.

 

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren,  eserlerini onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi toplama merkezlerine ibraz etmek zorundadırlar.

 

♦İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

 

 

DİĞER

♦Katılım Formları ve Şartnameler Valiliklerden (Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Dernekler ile Toplama Merkezlerinden ve Bakanlık web sitesi www.kulturturizm.gov.tr. veya www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

 

♦Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

 

♦Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen sözkonusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserleri Seçme ve Değerlendirme Kurulu”nun kararı geçerlidir.

 

♦Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

♦Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

 

 

Form 1

 

Form 2

 

Form 3

KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.