GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Stajyer Sanatçı Sınavını Kazanan Asil ve Yedek Adaylara Ait Liste

ANTALYA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI STAJYER SANATÇI   SINAVINI KAZANAN
                                                    ASİL VE YEDEK ADAYLARA AİT LİSTE

ASİL

BRANŞI               ADAY NO                            ADI SOYADI                                      PUANI                  

Viyolonsel             06                                         Erdem AKÇA                                      95.43

Viyolonsel             16                                         İrem YÜKSEL                                    82.99

YEDEK

Viyolonsel             18                                         Özlem GÜRSOY                                82.03

Viyolonsel             04                                         Emre ÖZKUL                                     79.89

_______________________________________________________________________

ASİL

BRANŞI               ADAY NO                            ADI SOYADI                                       PUANI  

Trompet                 16                                     Engin SEVİNÇ                                     94.33

Trompet                 21                                     Doruk GÖNENTÜR                              94.21

YEDEK

Trompet                 05                                     Mehmet Alper ÜNAL                          84.19

Trompet                 20                                     Ilgın GÖMEKÖZEKİN                         78.18

___________________________________________________________________

ASİL

BRANŞI               ADAY NO                            ADI SOYADI                                       PUANI  

Kontrabas               06                                    Hüseyin Anıl EDEBALE                       91.21           

YEDEK

Kontrabas               09                                    Deniz YURDAKUL                              84.87  

__________________________________________________________________

ASİL

BRANŞI               ADAY NO                            ADI SOYADI                                       PUANI  

Keman   10                                                      Beste GÖKAY                                     79.19 

YEDEK

Keman                   07                                     Gülce KARAGÖZCÜK                           76.94

 

__________________________________________________________________