T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Harcama Bilgi Formu