T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çini Deseni

No

Sanatçının Adı,Soyadı

Eserin Adı

Tekniği

Ölçüleri

Katıldığı
Dal

Toplama Merkezi

Sonuç

1

Timur BİLİR

Sazyolu

Guaj

60x60

Çini Deseni

İSTANBUL

SERGİ

3

Deniz GELİŞLİ

Penç

Sulandırma
Tarama

40x40

Çini Deseni

İSTANBUL

SERGİ

8

Arif DÖNMEZ

Rumiden
Güle

Çini
Deseni

81x141

Çini Deseni

ANKARA

SERGİ

14

Funda KOÇER
YEŞİLYURT

Çini Tabak

Guaj Boya

50 cm çap

Çini Deseni

ANKARA

SERGİ