T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hüsn-i Hat

No

Sanatçının Adı,Soyadı

Eserin Adı

Tekniği

Ölçüleri

Katıldığı
Dal

Toplama Merkezi

Sonuç

8

Seyit Ahmet DEPELER
(KONYA)

Dua

Celi Sülüs

63x70

Hüsn-i Hat

ANKARA

ÖDÜL

9

Mustafa PARILDAR
(KONYA)

Ah Mine-l
Aşk ve
Halatihi

Celi Talik

88,5x76

Hüsn-i Hat

ANKARA

ÖDÜL

11

Abdurrahman DEPELER
(KONYA)

Tekke Levha

Celi Sülüs

53x53

Hüsn-i Hat

ANKARA

ÖDÜL

1

Deniz ÖKTEM BEKTAŞ

Sülüs-Nesih
Kıt'a

Klasik Hat

77x57

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

4

Menaf NOM

İsimsiz

Celi Sülüs

32x77

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

6

Mithat TOPAÇ

Hat

Celi Sülüs

50x75

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

7

Erol BALCI

Hüsn-i Hat

Celi Sülüs

55x56

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

8

Ferhat KURLU

Nur

Celi Sülüs

85x110

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

9

Muhammed YAMAN

Vema Tevfigi İlla Billah

Celi Sülüs

81x74

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

10

Cemali GÜNDOĞDU

Alim ile Alem

Celi Sülüs

80x58

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

11

Nurullah ÖZDEM

Celi Sülüs

Aharlı Kağıt
İs Mürekkep

36x73

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

12

Hüseyin Hüsnü
TÜRKMEN

Furkan Suresi

Klasik Hat

70x106

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

15

Ömer Faruk ÖZOĞUL

Ayet

Celi Sülüs

58x75

Hüsn-i Hat

İSTANBUL

SERGİ

25

İsmail Öztürk

Halim Sana
Ayan Eyle
İnayet

Cel-i
Sülüs

70x35

Hüsn-i Hat

İZMİR

SERGİ

4

Aydın KÖSE

Dua

İs Mürekkebi

67x59

Hüsn-i Hat

ANKARA

SERGİ

7

Fatih ÖZKAFA

Celi Divani Tasarım

Klasik

72x41

Hüsn-i Hat

ANKARA

SERGİ

10

Adem SAKAL

Men Kane Yüridü
Harse-l Ahireti
Nezid Lehü
Fi Harsihi

Celi Sülüs

65x75

Hüsn-i Hat

ANKARA

SERGİ