T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yarışma Esasları

AMAÇ:

Madde 1.

Bu yarışma esasları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı işbirliği ile düzenlenen Türkiye Halk Dansları Yarışmasının düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

 

Bu yarışma, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve folklorik değerleri yaşatma ve yayma çabasında olan halk dansları topluluklarını desteklemek, çalışmalarına hız kazandırmak ve yurtdışında ülkemizi temsil ederek, genel tanıtımımıza büyük katkıları olacak toplulukların tespitini yapmak üzere düzenlenir.

 

Bu yarışmanın amacı, Türk kültür ve sanatının en önemli dallarından biri olan halk danslarımızın çağdaş seyirlik sahne sanatları seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

 


KAPSAM:

Madde 2.

Bu yarışma esasları halk dansları yarışmasına katılan toplulukları, yarışma koşullarını, organizasyonda görevli kişileri, kurulları ve kurumları ve ödülleri kapsar.

                                                                                                                                                                                

YASAL DAYANAK:                                                        

Madde 3.

Bu yarışma esasları 21.03.1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği”nin 06.22. ve 23. maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.


 

TANIMLAR:

Madde 4.

Bu yarışma esaslarında geçen;

 
“Bakanlık” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını

“Genel Müdürlük” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü

“Sabancı Vakfı” Hacı Ömer Sabancı Vakfını

“Seçici Kurul Üyesi” Türk Halk Danslarını meydana getiren Giysi, Adım, Sunu ve Müzik unsurlarının tamamını sahne ve sanat kuralları çerçevesinde değerlendirebilecek eğitime ve bilgiye sahip, bu alanda kendisini kanıtlamış ve kabullendirmiş kişiyi

“Topluluk” Sorumlu, dansçı, eğitmen ve sorumlu yöneticiden oluşan halk dansları topluluğunu

“İl Müdürlüğü”  Kültür ve Turizm Bakanlığının 81 ilde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini    

“Sorumlu Yönetici” Topluluktan resmi olarak sorumlu kişiyi

“Stilize Dal” Yarışmada sunulacak yöreyi Giysi, Müzik ve Adımlar temel alınarak, sahne ve sanat kuralları çerçevesinde çağdaş bir yorumla sunulmasını ifade eder.

 


SORUMLULUK:    

Madde 5.

a) Bu yarışma esaslarını uygulamakla Yürütme Kurulu sorumludur. Yürütme Kurulu ayrıca, yarışma esaslarında belirtilmeyen ya da boşluk bulunan hususlarda ve esaslardaki değişikliklerde Bakanlık ve Vakıf onayını alarak karar vermeye yetkilidir. 

b) Toplulukların disiplinli bir şekilde yarışmaya katılmalarından topluluk yöneticileri sorumludur.

 


KURULLAR:

Madde 6.

Bu yarışma esaslarında geçen kurullar aşağıda açıklanmıştır:

 

Yürütme Kurulu: Yarışmanın teknik, sanatsal, organizasyon ve idari konularından sorumludur. Yürütme Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Yarışma Genel Sanat Yönetmeni ve Sabancı Vakfı temsilcisinden oluşur.   

· Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yarışma Genel Sanat Yönetmeni Genel Müdürlük tarafından,
· Sabancı Vakfı temsilcisi Sabancı Vakfı tarafından belirlenir.

 

Yürütme Kurulu, Mutemet ve Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere ayrıca görevlendirme yapabilir.

                  

Seçici Kurul: Yürütme Kurulunun belirleyeceği yarışma formatının gerektirdiği bilgi donanımına sahip Devlet Konservatuarları Halk Dansları Bölümü Öğretim Üyeleri ve halk dansları konusunda uzmanlaşmış yarışmaya katılan kurum kuruluşlarla hiçbir şekilde resmi ilişkisi olmayan en az 5 en çok 9 kişiden oluşur.

 

Yürütme Kurulu üyeleri, Seçici Kurulda görev alamaz.


YARIŞMAYA KATILABİLECEKLER:

Madde 7.

a) Aşağıda belirtilen amatör halk dansları toplulukları yarışmaya katılabilirler:
·      Kuruluş amacı halk dansları olan veya kuruluş amaçları içinde halk dansları da bulunan dernek, vakıf, spor kulüpleri
·      Belediyeler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren topluluklar
·     Üniversite toplulukları (Bünyesinde Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü bulunan Üniversitelerin yarışmacı topluluklarına söz konusu bölümde öğrenim gören en fazla 8 dansçıyı kadrolarına alabilirler.)
·      Halk Eğitim Merkezleri bünyesindeki topluluklar

 

b) Önceki yıllarda ceza alan ve ceza süresi dolmayan topluluklar yarışmaya katılamazlar. Cezalarını tamamlayan topluluklar yarışmaya başvurabilirler.

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı bünyelerindeki topluluklar ile İlköğretim ve Ortaöğretim okulları, koruma dernekleri ve vakıfları bünyesindeki topluluklar yarışmaya katılamaz.

 

YARIŞMA ŞARTLARI:

Madde 8. 

 

a) Topluluklar yarışmaya stilize edilmiş 1 yöreile katılacaklardır.

b) Bir önceki yılın birincisi yarışmaya katılamaz. Ancak, gösteri grubu olarak final gecesine davet edilir ve Bölge Ödülü tutarında katkıda bulunulur.

c) Topluluklar yarışmaya yöre olarak Türkiye sınırları içindeki il, ilçe ve köy adları ile katılmak zorundadır. Örneğin Adıyaman, Artvin, Trabzon-Akçaabat gibi. Topluluklar Teke yöresi, Karadeniz yöresi, çiftetelli ve potbori gibi adlarla yarışmaya katılamayacaklardır.

d) Yurt dışında Türk soydaşlarımızın yaşadığı bölgelerden ülkemize göç ederek o bölgelerin danslarını icra eden topluluklar yarışmaya katılabilirler. (Yöre adı nasıl olacak? Örn: Eskişehir- Kırım…)

e) Yarışmacı topluluklar bulundukları ili temsil eden yöre veya istedikleri herhangi bir yöre ile yarışmaya katılabilirler.

f) Kurum ve kuruluşlar bu yarışmaya başka illerde şubelerinin olması halinde şubenin bulunduğu ilin adı kurum adının önüne yazarak katılabileceklerdir. Ancak elemelerde, bölge yarışmalarında ve finalde şubeler arasında dansçı değişimi olamayacaktır.

g) Topluluklar yarışmaya kendi üye, kursiyer veya öğrenci statüsünde faaliyet gösteren dansçılarla katılacaklardır. Yarışma basamaklarının herhangi bir aşamasında görev alan dansçı diğer basamaklarda başka bir toplulukta dansçı olarak görev alamayacaktır.                                        

h) Topluluklar en az 24 en çok 32 dansçı kullanabileceklerdir. Kurgu gereği belirtilen sayıların kısa süreler için eksik olması dikkate alınmaz. Yarışma basamaklarında dansçılardan en fazla 10 dansçı değiştirilebilecektir. Finalde dansçı sayısı azaltılamayacak, en çok dansçı sınırı içinde olmak kaydıyla dansçı sayısı artırılabilecek, mevcut giysi ve sahne düzenlemesinde olumlu yönde geliştirme yapılabilecektir.

i) Dansçılarda yaş sınırı en az 31 Aralık 1993, en fazla 31 Aralık 1971 tarihi olacaktır.

j)Topluluklar Kaset veya CD eşliğinde yarışacaklardır. Yarışma sırasında topluluğun bir görevlisi ses odasında gözlemci olarak bulunacaktır.

k) Topluluklar tüm basamak yarışmalarında repertuarlarını en az 6 en çok 8 dakika süreyle sergileyeceklerdir. Alt ve üst süre sınırlarına bir dakikadan fazla uyulmaması halinde toplulukların sonuç puanından 3 puan silinecektir.   

l) Bölge ve final yarışmalarında ses ve ışık sistemleri Yürütme Kurulu tarafından sağlanacak bunun dışında ilave ya da başka ses ve ışık sistemi topluluklar tarafından kurulamayacaktır. Toplulukların seslendirilmesi ve ışıkları Yürütme Kurulunun görevlendirdiği uzman kişi tarafından yapılacaktır. Teknik bir arıza olması halinde Yarışma Genel Sanat Yönetmeni ve Seçici Kurulun ortak kararıyla yarışma durdurulacak ve topluluk başa dönülerek yeniden değerlendirilecektir. 

m) Yarışma sıraları Bölge ve Finalde kura ile belirlenecektir.  Kura çekimleri yarışmalardan önce Yürütme Kurulu ve topluluk yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

n) Topluluklar kendilerine tahsis edilen prova gün ve saatlerine uyacaklardır.

o) Topluluklar başvuru sırasında belirttikleri topluluk ismini değiştiremeyecek ve değişik isimler ilave edemeyeceklerdir.

p) Yarışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev kadrolu sanatçılar (dansçı-eğitmen- sorumlu yönetici) katılamazlar.


 

YARIŞMA BASAMAKLARI:

Madde 9.

Yarışmalar “Bölge Yarışmaları” ve “Final Yarışması” olmak üzere 2 basamakta yapılacaktır.

 

a) Bölge Yarışmaları

Başvuruda bulunan toplulukların İli temsil edecek toplulukların coğrafi konumları dikkate alınarak Yürütme Kurulunun belirleyeceği bölgelerde yapılacaktır. Başvurular sona erdikten sonra yarışmacı topluluklara bölge merkezleri ve tarihleri bildirilecektir.

 

b) Final Yarışması

Bölge yarışmaları neticesinde finalist olmaya hak kazanmış 5 topluluğun katılımı ile iki aşamada gerçekleştirilecektir. Final yarışması 6-8 dakika üzerinden Gala Yarışması 5 dakika olacaktır. İki yarışmanın puanları toplanarak yarışma sonuçları belirlenecektir.DEĞERLENDİRME:

Madde 10.

Yarışmaya giren toplulukların değerlendirilmesinde aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Yarışmalar her basmakta Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

b) Tüm yarışma basamaklarında (Bölge, Final) topluluk sorumlu yöneticisi veya onun görevlendirdiği kişi Yürütme Kurulu masasında topluluğun sunumu sırasında hazır bulunacaktır. Belgelerin teslimi ve zarflanması topluluk sorumlu yöneticisinin katılımı ile tutanak altına alınacaktır.

c) Topluluklar değerlendirme yapan kurul tarafından giysi, müzik, adım ve sahne unsurları dikkate alınarak, teknik ve artistik olmak üzere 60+15 toplam 75 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Artistik değerlendirmede Seçici Kurul Üyelerinin tamamının ortak kararı ile blok puan verilerek yapılacaktır. Değerlendirme belgesi ve kriterleri yarışma esasları ekinde yarışmacılara duyurulacaktır.

d) Toplulukların değerlendirilmesinde Seçici Kurul üyelerinin en yüksek ve en düşük bir‘er değerlendirme belgesi değerlendirme dışı bırakılacak. Kalan geçerli belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Geçerli değerlendirme belgelerin puanları toplanarak geçerli belge sayısına bölünerek sonuç puanı elde edilecektir.

e) Toplulukların puanlarının eşit çıkması halinde birinci aşamada değerlendirme dışı bırakılan puanlar değerlendirmeye alınır. Eşitlik yine bozulmamışsa kura çekilerek kazanan belirlenir.

f) Bölge Yarışmalarına katılan tüm topluluklar arasında genel klasmanda en yüksek puanı alan 5 topluluk Final Yarışmasına katılmaya hak kazanır. Ancak, birden fazla topluluk aynı yöre dansı ile ilk 5 topluluk içinde yer alırsa söz konusu yöre dansı ile yarışan topluluklar arasında en yüksek puanı alan bir topluluk Final Yarışmasına katılabilir. Bu durumda, en yüksek puanı alan 5 topluluk belirlenene kadar puan sıralaması takip edilir.

g) Final Yarışmasına katılacak 5 topluluk belirlendikten sonra geri kalan topluluklar arasında genel klasmanda en yüksek puanlı 5 topluluk “Bölge Ödülü” almaya hak kazanır. Bu topluluklar aynı yöre dansı ile yarışmış olsalar dahi ödüle hak kazanırlar. “Bölge Ödülü” almaya hak kazanan toplulukların birer temsilcisi Final Yarışmasına davet edilir.

 

 

SONUÇLARIN İLANI:

Madde 11.

a) Bölge Yarışmaları sonuçları yarışmaların tamamlandığı gün Seçici Kurul tarafından yarışmaya katılan toplulukların temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda Yarışma Genel Sanat Yönetmeni tarafından açıklanır.

b) Final Yarışmalarının sonuçları gala yarışmasının bitiminde Seçici Kurul ve Yürütme Kurulu tarafınca yapılan tutanağa göre sunucu tarafından açıklanır.

                                  


ÖDÜLLER:

Madde 12.               

                  

Birincilik Ödülü                       20.000 TL

İkincilik Ödülü                         17.500 TL

Üçüncülük Ödülü                   15.000 TL

Dördüncülük Ödülü               13.000 TL

Beşincilik Ödülü                     11.000 TL

 

Bölge Ödülleri (5 adet)            7.500 TL

             

                         

YARIŞMADAN İHRAÇ VE CEZALAR:

Madde 13.

Aşağıdaki suçlardan biri veya birden fazlasını işleyen topluluklar yarışmadan ihraç edilir, hakkında yasal işlemler başlatılır, yarışma sürecinde alınan derece iptal edilerek para ödülü ödenmez, ayrıca Bakanlıkça yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde görevlendirilmezler ve 3 yıl süre ile Bakanlıkça düzenlenen halk dansları yarışmalarına katılamazlar:

 

a) Yarışmaya başvurduğu halde herhangi geçerli bir mazereti olmaksızın yarışmaya katılmamak (Mazeretin belgelerle beyan edilmesi gerekir)

b)Topluluk olarak yarışmayı tamamlamadan sahneden çekilmek

c) Şartnameye uygun olmayan dansçı oynatmak

d) Sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış belgeler ile başvuru yapmak

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kadrolu sanatçıyı/sanatçıları (dansçı-eğitmen-sorumlu yönetici) yarışmaya sokmak.

f) Topluluğun kendi üyesi veya kursiyeri dışında dansçılar ile yarışmaya katılmak

g) Bölge Yarışmalarında herhangi bir toplulukta görev alan dansçıyı Final Yarışmasında topluluğunda oynatmak

h) Yarışmanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak

ı) Yarışmaların başlamasını veya tamamlanmasını engelleyici davranışlarda bulunmak

i) Yarışma içinde veya dışında kurul üyelerine veya diğer görevlilere karşı saygı dışı davranışlarda bulunmak

j) Yarışmaların yapıldığı tesislerde; toplulukların güvenliğini bozmak, olay çıkarmak

k) Toplulukların mensupları veya taraftarlarının Bakanlık ve Vakıf görevlilerine, seçici kurul üyelerine ve diğer görevlilere sözle, basın yolu ile veya fiili hakaret etmesi

l)Yarışmalardan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra topluluk mensuplarını ya da seyircileri, diğer topluluklara, görevlilere ve seçici kurul üyeleri aleyhine suça teşvik etmek    

m) Yukarıda belirtilen fiillerin işlenmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının cezaları yanı sıra bağlı bulundukları kurumlara da yazılı olarak bildirilerek gerekli işlemin yapılması sağlanacaktır.

 


İTİRAZLAR:

Madde 14.

Seçici Kurulun verdiği puanlara itiraz edilemeyecektir.

 

Esaslarla ilgili itirazlar Yürütme Kuruluna yapılabilecek ve itirazlar bu kurul tarafından değerlendirilecektir.

 
                 

TOPLULUKLARA YAPILACAK ÖDEMELER:

Madde 15.

Bölge yarışmalarında topluluklara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Finale kalan topluluklara geldikleri iller dikkate alınarak Yürütme Kurulunun uygun göreceği miktarda zaruri gider olarak bir ödeme yapılacaktır. Ayrıca iki gecelik konaklaması Yürütme Kurulu tarafından sağlanacaktır.   

 

Bölge Yarışmalarına katılan tüm topluluklar arasında genel klasmanda 11. ve 20. arası sıralamaya giren 10 topluluğa katılım ücreti olarak 1.500 TL tutarında ödeme yapılacaktır.

     
             

YARIŞMANIN DUYURULMASI VE TARİHLER:

Madde 16.

Yarışma ile ilgili bilgiler Bakanlık ve Sabancı Vakfı web sayfalarından ve yarışma esaslarının İl Müdürlüklerine gönderilmesi ile duyurulur. Yarışma ile ilgili tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Başlangıcı   :   15 Aralık 2009

Başvuru Bitişi              :   29 Ocak 2010

Bölge Yarışmaları       :   Yürütme Kurulu tarafından belirlendikten sonra tarih ilan edilecektir.

Final Yarışması            :   Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sabancı Vakfı tarafından belirlendikten sonra tarih ilan edilecektir.


 

BAŞVURULAR:

Madde 17.

Yarışmaya katılacak toplulukların aşağıdaki başvuru belgelerini tamamlayarak en geç 29 Ocak 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe başvurularını iletmeleri gerekmektedir:

 

a) Yarışmaya katılan topluluk Spor Kulübü ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna başvurarak Gençlik Spor Kulübü olduğunu yazılı olarak belgeleyecektir.

b) Gençlik ve Spor Kulübü olmayan yarışmaya katılan topluluklar ise topluluğun bağlı bulunduğu veya bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğü resmi kurumdan (Belediyeler, Üniversiteler, Halk Eğitim Müdürlükleri vb.) alınan faaliyet belgesi

c) Fotoğraflı liste                   

d) Dansçıların nüfus cüzdanı fotokopisi                                               

e) Başvuru formu İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden temin edilebilir. Başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.

 

SON HÜKÜMLER:

Madde 18.

Yarışmaya katılacak topluluklar Bakanlık tarafından çıkarılan ve çıkarılacak genelgelere uymak zorundadırlar.

 

Madde 19.

Bu yarışma esasları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yapılacak yarışma için bundan önce çıkarılmış olan bütün yarışma esasları bu esaslar yürürlüğe girdikten sonra geçersizdir.

 

Madde 20.

Bu yarışma esasları 20 maddeden ibarettir.

 

BAŞVURU ADRESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Roma Meydanı Hipodrom Cad. 06330 Hipodrom-ANKARA

Tel        :   0 312-384 42 00

Fax       :   0 312-384 18 96 / 384 22 07


Yarışma Yürütme Kurulu Sekretaryası

Berrak AYDEMİR

Serdar GÜVEN

Tel:  0 312-384 42 00/160

 

Yarışma Genel Sanat Yönetmeni

Şinasi PALA 0-532-234 01 51