GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10.Şefik Bursalı Resim Yarışması Şartnamesi 2010

AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca  “Şefik Bursalı Resim Yarışması”nın onuncusu düzenlenmiştir.

 

KONU

Serbesttir.

 

KATILIM


* Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseriyle katılabilir.

 

* Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu,yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

 

* Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

 

* Yarışmaya verilecek olan eserlerin uzun kenarları 200 cm.den fazla olamaz.

 

* Eserler sergilenmeye hazır bir şekilde imzalı elden teslim edilmelidir. (Kargo ve posta ile gönderilenler kabul edilmeyecektir.)

 

* Yarışmaya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar katılabileceklerdir.

 

* Ekteki Form-1 eksiksiz olarak doldurulup üzerinde “Şefik Bursalı Resim Yarışması” ibaresi, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konularak, eserle birlikte, 19-30 Nisan 2010 tarihleri arasında, (Pazar günleri ve resmi tatil günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, aşağıda belirtilen toplama merkezlerinden birisine makbuz karşılığında elden teslim edilecektir.

 

*  Ekteki Form-2 eksiksiz olarak doldurulup eserin arkasına iliştirilecektir.

 

 


TOPLAMA MERKEZLERİ
 

*Ankara Cer Modern Ankara Modern Sanatlar Merkezi (CERMODERN)

Altunsoy Caddesi Doğanbey Mahallesi No: 3 Altındağ/ANKARA

 

* İstanbul Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü

İstiklal Caddesi, Emek Pasajı, SESAM Binası No: 56 Kat: 1 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 243 30 53

 

* İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü,

Mithatpaşa Cad. No:94 Konak / İZMİR

Tel: 0232 482 03 93                                                                         

 


SEÇİCİ KURUL

Şefik Bursalı Resim Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur;

                       

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

* Prof. Dr. Atilla ATAR       

* Prof .Dr.Adem GENÇ       

* Ekrem KAHRAMAN                   

* Şefik Bursalı Ailesinden Bir Temsilci                                   

 

Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

 

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yedek üye çağırılabilir.

 


DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul, 2010 yılı Mayıs ayında Ankara’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.

 


ÖDÜLLER

Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda,

Başarı ödülüne değer görülecek 5 adet eserin her biri için;

7.000.- TL ve Başarı Belgesi verilecektir.

 

*   Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

*  Ödüller birden fazla katılımcı arasında da paylaştırılabilir.

 


TELİF HAKKI

* Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır.

 

*  Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

 

 

SERGİLEME

“Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi” 2010 yılı Haziran ayında Ankara’da açılacaktır.

 

 

ESERLERİN İADESİ


* Yarışmaya teslim edilen eserlerin iadesi sergi bitiminde yapılacaktır.

 

* İade işlemlerinin başlama tarihi toplama merkezlerince ve Bakanlığımız web sitesi www.kultur.gov.tr veya Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

 

* Yarışmaya katılan tüm sanatçılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on beş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi toplama merkezlerine ibraz etmek zorundadırlar.

 

* İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasarlardan dolayı herhangi bir neden ileri sürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır. Bu hususta tüm katılımcılar, şartnamede sunulan ek Form 1’e imza attıkları andan itibaren şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 

DİĞER


* Katılım Formları ve Şartnameler, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Dernekler ile toplama merkezlerinden ayrıca, Bakanlığımız web sitesi www.kultur.gov.tr veya Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.guzelsanatlar.gov.tr  adreslerinden temin edilebilir.

 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen sözkonusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserleri Seçme ve Değerlendirme Kurulu”nun kararı geçerlidir.

 

* Yarışmaya katılan bütün sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

* Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

 

KATILAN TÜM SANATÇILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

FORM 1

FORM 2

FORM 3