T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Hazırlıklarına İlişkin Bilgi Formları

28 Haziran 2010 tarihine kadar detaylı bir şekilde hazırlanarak butcesubesi@kultur.gov.tradresine iletilmesi gerekmektedir.