T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Hazırlıklarına İlişkin Bilgi Formları

30 Haziran 2011 tarihine kadar detaylı bir şekilde hazırlanarak butcesubesi@kultur.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.