T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sezona Merhaba Halk Konseri

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü


CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
SEZONA MERHABA HALK KONSERİ


Şef : Rengim GÖKMEN
KLAZZ BROTHERS - Senfonik Salsa

Tarih : 27 Eylül 2011 Salı  Saat : 20.00 
Yer : Cer Modern (Adliye Arkası)