T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

45

Korolar

20

Topluluklar

18

TOPLAM

83