T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

37

Korolar

13

Topluluklar

16

TOPLAM

66