T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

Korolar

45

Topluluklar

22 

TOPLAM

 70