T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

 1

Korolar

38

Topluluklar

 29

TOPLAM

 68