T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

3

Topluluklar

18

TOPLAM

21