T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

15

Topluluklar

9

TOPLAM

24