T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mart

 

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

 85

Ege Bölgesi

39

Akdeniz Bölgesi

24

İç Anadolu Bölgesi

132

Karadeniz Bölgesi

7

Doğu Anadolu Bölgesi

7

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

6

TOPLAM

300