T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

 79

Ege Bölgesi

32

Akdeniz Bölgesi

32

İç Anadolu Bölgesi

89

Karadeniz Bölgesi

7

Doğu Anadolu Bölgesi

6

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

10

TOPLAM

255