T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

97 

Ege Bölgesi

40

Akdeniz Bölgesi

24

İç Anadolu Bölgesi

91

Karadeniz Bölgesi

14

Doğu Anadolu Bölgesi

7

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

6

TOPLAM

279