T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

50

Ege Bölgesi

10

Akdeniz Bölgesi

5

İç Anadolu Bölgesi

63

Karadeniz Bölgesi

11

Doğu Anadolu Bölgesi

2

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

2

TOPLAM

143