T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Sanat Kurumları

Periyodik Konser Sayıları

Orkestralar

3

Korolar

12

Topluluklar

TOPLAM

23